129/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τις «Εργασίες για την έκδοση ιστορικού λευκώματος»