211/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων»