127/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση- επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά), των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2015 »

127/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση- επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά), των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2015 »