494/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης για την επανεξέταση, την ανασύνταξη και επίλυση του στατικού φορέα του υπό κατασκευή κτιρίου του ΚΗΦΗ (ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου»

494/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης για την επανεξέταση, την ανασύνταξη και επίλυση του στατικού φορέα του υπό κατασκευή κτιρίου του ΚΗΦΗ (ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου»

494/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Παροχή υπηρεσιών επιστημονικής υποστήριξης για την επανεξέταση, την ανασύνταξη και επίλυση του στατικού φορέα του υπό κατασκευή κτιρίου του ΚΗΦΗ (ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου»