515/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την εργασία: «Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2016»

515/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την εργασία: «Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών και συστημάτων ασφαλείας σε κτίρια του Δήμου για το έτος 2016»