401/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

401/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

Τελευταία Νέα