037/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μνημόσυνο τιμής ένεκεν του αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψού»

037/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Μνημόσυνο τιμής ένεκεν του αρχικελευστή Έκτορα Γιαλοψού»