067/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»

067/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»