195/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.Κ.Κ. ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ».

195/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.Κ.Κ. ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ».

195/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.Κ.Κ. ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ».