197/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών».

197/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών και τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών».