199/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία σε χώρους του Δήμου Ιλίου».

199/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία σε χώρους του Δήμου Ιλίου».