270/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την εργασία «Ετήσια συντήρηση Τηλεφωνικών κέντρων σε Δημοτικά κτίρια»

270/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την εργασία «Ετήσια συντήρηση Τηλεφωνικών κέντρων σε Δημοτικά κτίρια»