198/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Συμπληρωματικές εργασίες για την απομάκρυνση και τον καθαρισμό από βαφή διαγράμμισης των υαλοπινάκων, στο αθλητικό κέντρο “Γ. Κακούρης”».

198/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία «Συμπληρωματικές εργασίες για την απομάκρυνση και τον καθαρισμό από βαφή διαγράμμισης των υαλοπινάκων, στο αθλητικό κέντρο “Γ. Κακούρης”».