152/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών κηροπλαστικής, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας έτους 2016».

152/2016 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών κηροπλαστικής, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας έτους 2016».