263/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια γεύματος για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015»

263/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια γεύματος για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a