263/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια γεύματος για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015»