294/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά την «Επείγουσα εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων σε δένδρα μουριάς στο Δημαρχιακό Μέγαρο»

294/2015 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά την «Επείγουσα εφαρμογή βιολογικών σκευασμάτων σε δένδρα μουριάς στο Δημαρχιακό Μέγαρο»