084/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια χαρτιού σχεδίασης για τον plotter της Τεχνικής Υπηρεσίας»

084/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια χαρτιού σχεδίασης για τον plotter της Τεχνικής Υπηρεσίας»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια χαρτιού σχεδίασης για τον plotter της Τεχνικής Υπηρεσίας»

AOE0842012.pdfa