088/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αφισών για την Κ.Τ. του Δήμου Ιλίου»