090/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κ.Υ.»

090/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κ.Υ.»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες Δομών της Κ.Υ.»

aOE0902012.pdfa