Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση στολών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και για τις χορευτικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση στολών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και για τις χορευτικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για ενοικίαση στολών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου και για τις χορευτικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk092011.pdfa