Έγκριση πίστωσης ποσού για ηχητική κάλυψη χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στις 28/12/2010.

Έγκριση πίστωσης ποσού για ηχητική κάλυψη χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στις 28/12/2010.

Έγκριση πίστωσης ποσού για ηχητική κάλυψη χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης στις 28/12/2010.

adspk2352010.pdfa