Έγκριση πίστωσης ποσού για ηχητική κάλυψη της θεατρικής παράστασης «Το παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιωάννη Καμπανέλλη από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 3 έως και 5/9/2010 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Έγκριση πίστωσης ποσού για ηχητική κάλυψη της θεατρικής παράστασης «Το παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιωάννη Καμπανέλλη από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 3 έως και 5/9/2010 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Έγκριση πίστωσης ποσού για ηχητική κάλυψη της θεατρικής παράστασης  «Το παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιωάννη Καμπανέλλη από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 3 έως και 5/9/2010 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

adspk158.pdfa

Έγκριση πίστωσης ποσού για ηχητική κάλυψη της θεατρικής παράστασης «Το παραμύθι χωρίς όνομα» του Ιωάννη Καμπανέλλη από την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου στις 3 έως και 5/9/2010 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»