Έγκριση πίστωσης ποσού για μουσική εκδήλωση στις 25/3/2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού για μουσική εκδήλωση στις 25/3/2011.

Έγκριση πίστωσης ποσού για μουσική εκδήλωση στις 25/3/2011.

adspk072011.pdfa