Έγκριση πίστωσης ποσού για μουσική εκδήλωση στις 15/9/2010 στη λίμνη του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Έγκριση πίστωσης ποσού για μουσική εκδήλωση στις 15/9/2010 στη λίμνη του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Έγκριση πίστωσης ποσού για μουσική εκδήλωση στις 15/9/2010 στη λίμνη του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

adspk161.pdfa