Έγκριση πίστωσης ποσού για μουσική συναυλία στις 23/12/2010.

Έγκριση πίστωσης ποσού για μουσική συναυλία στις 23/12/2010.

Έγκριση πίστωσης ποσού για μουσική συναυλία στις 23/12/2010.

adspk2362010.pdfa