Έγκριση πίστωσης ποσού για μουσική συναυλία στις 23/12/2010.