Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια πλαστικού δαπέδου στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια πλαστικού δαπέδου στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια πλαστικού δαπέδου στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk2212010.pdfa