Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια ξύλινου δαπέδου στο υπόγειο του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια ξύλινου δαπέδου στο υπόγειο του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια ξύλινου δαπέδου στο υπόγειο του θεάτρου του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk2372010.pdfa