Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια καρεκλών για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια καρεκλών για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια καρεκλών για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010

adspk163.pdfa