Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια εδεσμάτων – αναψυκτικών – ποτών για εκδηλώσεις Οκτωβρίου – Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια εδεσμάτων – αναψυκτικών – ποτών για εκδηλώσεις Οκτωβρίου – Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου

Έγκριση πίστωσης ποσού για προμήθεια εδεσμάτων – αναψυκτικών – ποτών για εκδηλώσεις Οκτωβρίου – Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου

adspk176.pdfa