Έγκριση πίστωσης ποσού για την προμήθεια κονσόλας ήχου, ενισχυτή κ.λ.π. για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για την προμήθεια κονσόλας ήχου, ενισχυτή κ.λ.π. για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου.

Έγκριση πίστωσης ποσού για την προμήθεια κονσόλας ήχου, ενισχυτή κ.λ.π. για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου.

adspk2222010.pdfa