129/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την «Προμήθεια τροφίμων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)»

129/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την «Προμήθεια τροφίμων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)»

Έγκριση πίστωσης ποσού για την «Προμήθεια τροφίμων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)»

ADS1292011.pdfa