129/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την «Προμήθεια τροφίμων για το Πάσχα για τις άπορες οικογένειες (διατακτικές)»