154/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

154/2011 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

Έγκριση πίστωσης ποσού για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

ADS1542011.pdfa