105/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

105/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

Έγκριση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 – 2013»

ADS1052012.pdfa