146/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 – 2013» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας

146/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 – 2013» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας

Έγκριση πίστωσης ποσού για την υπηρεσία «Μεταφορές μαθητών Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το έτος 2012 – 2013» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας

ADS1462012.pdfa