071/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

071/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

Έγκριση πίστωσης ποσού για τη «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων»

ADS0712012.pdfa