Έγκριση πίστωσης ποσού για φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2010»

Έγκριση πίστωσης ποσού για φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2010»

Έγκριση πίστωσης ποσού για φωτογραφική κάλυψη των εκδηλώσεων του «Πολιτιστικού Σεπτέμβρη 2010»

adspk170.pdfa