Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0012 για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών – ξηρών καρπών για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0012 για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών – ξηρών καρπών για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0012 για προμήθεια χυμών – αναψυκτικών – ξηρών καρπών  για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου 2010

adspk164.pdfa