Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων για την εκδήλωση «Θέρος – τρύγος» στις 11/9/2010 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων για την εκδήλωση «Θέρος – τρύγος» στις 11/9/2010 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του Κ.Α. 15.6471.0012 για προμήθεια εδεσμάτων  για την εκδήλωση «Θέρος – τρύγος» στις 11/9/2010 στο θέατρο του πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»

adspk166.pdfa