Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του ΚΑ 15.6471.0011 για προμήθεια πανό – λαβάρων για εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2010.

Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του ΚΑ 15.6471.0011 για προμήθεια πανό – λαβάρων για εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2010.

Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του ΚΑ 15.6471.0011 για προμήθεια πανό – λαβάρων για εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2010.

adspk2332010.pdfa