Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του ΚΑ 15.6471.0011 για προμήθεια πανό – λαβάρων για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του ΚΑ 15.6471.0011 για προμήθεια πανό – λαβάρων για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010

Έγκριση πίστωσης ποσού εις βάρος του ΚΑ 15.6471.0011 για προμήθεια πανό – λαβάρων για εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010

adspk162.pdfa