383/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για επιχορήγηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης UNICEF