Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.000,00€ με Φ.Π.Α. για την ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

ADSDHKEPA0482012.pdfa