Έγκριση πίστωσης ποσού 1.020,65€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτοκόλλητου για επένδυση βιβλίων των βιβλιοθηκών

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.020,65€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτοκόλλητου για επένδυση βιβλίων των βιβλιοθηκών

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.020,65€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτοκόλλητου για επένδυση βιβλίων των βιβλιοθηκών

ADSDHKEPA1452012.pdfa