Έγκριση πίστωσης ποσού 1.156,20€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια Η/Υ – λειτουργικού και εγκατάσταση εφαρμογών

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.156,20€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια Η/Υ – λειτουργικού και εγκατάσταση εφαρμογών

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.156,20€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια Η/Υ – λειτουργικού και εγκατάσταση εφαρμογών

ADSDHKEPA1462012.pdfa