Έγκριση πίστωσης ποσού 1.168,50€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια καθισμάτων υπηρεσιών