242/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.171,49 € υπέρ ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού

242/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.171,49 € υπέρ ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.171,49 € υπέρ ΔΕΔΔΗΕ για  επέκταση Δημοτικού Φωτισμού

AOE2422012.pdfa