Έγκριση πίστωσης ποσού 1.200,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτοκόλλητου για επένδυση βιβλίων των βιβλιοθηκών

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.200,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτοκόλλητου για επένδυση βιβλίων των βιβλιοθηκών

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.200,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια αυτοκόλλητου για επένδυση βιβλίων των βιβλιοθηκών

adsdhkepa932011.pdfa