345/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.247,56 € και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ

345/2012 – Έγκριση πίστωσης ποσού 1.247,56 € και ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ