Έγκριση πίστωσης ποσού 1.300,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.300,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 2011

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.300,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια υφασμάτων για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του 2011

adsdhkepa1142011.pdfa