Έγκριση πίστωσης ποσού 1.353,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κυκλοφορητή για την επισκευή της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Αθλητικού Πολύκεντρου Ραδιοφωνίας

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.353,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κυκλοφορητή για την επισκευή της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Αθλητικού Πολύκεντρου Ραδιοφωνίας

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.353,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κυκλοφορητή για την επισκευή της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Αθλητικού Πολύκεντρου Ραδιοφωνίας

ADSDHKEPA1172012.pdfa

Έγκριση πίστωσης ποσού 1.353,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια κυκλοφορητή για την επισκευή της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Αθλητικού Πολύκεντρου Ραδιοφωνίας